Erfaring fra børne- og ungepsykiatrien og PPR Læs mere

Autoriseret børne- og ungepsykolog
i Aarhus midtby

Kort ventetid. Få hjælp og behandling til børn, unge og forældre.

Psykolog Cecilie Moselund Wiede

Jeg er autoriseret børne- og ungepsykolog med mange års erfaring med behandling af børn, unge og familier.

Jeg tilbyder behandling, indenfor flere forskellige områder, med baggrund i veldokumenterede metoder såsom Metakognitiv Terapi og Kognitiv Adfærdsterapi.

Hos mig bliver børn, unge og familier mødt med stor åbenhed, nysgerrighed, indlevelse og forståelse.

Specialiseret behandling til børn, unge og familier.

Der kan opstå mange forskellige udfordringer og problematikker i et børne og ungdomsliv. Mange gange går problemerne i sig selv igen, og andre gange kræver det professionel hjælp. Det kan gælde problematikker som fx angst, OCD eller depression, men også bekymringstendens og overtænkning.

Når børn og unge ikke trives, påvirker det mange områder af både deres og familiens liv. Børn og unge vil bruge meget energi og tid på deres tanker og følelser. På hvordan de skal håndtere dem og forskellige situationer. Ofte vil det også gå udover det sociale liv, skole, fritidsinteresser og søvn. Et behandlingsforløb vil derfor have fokus på, at forstå egne følelser, tanker og reaktioner. Samt at lære at håndtere disse med nye og mere hensigtsmæssige strategier.

Som forældre kan man også have brug for professionel rådgivning og hjælp til, hvordan man bedst kan støtte og hjælpe sit barn.

Behandlingen er baseret på special viden og mange års erfaring fra børne- og ungeområdet. For at sikre den bedste hjælp og udbytte af et behandlingsforløb, vil jeg altid starte med grundig afklaring af den problemstilling I kommer med.

På dem måde kan vi sammen skabe en fælles forståelse for, hvad der kan ligge til grund for de udfordringer jeres barn eller familie oplever, og hvordan jeg bedst kan hjælpe jer til forandring og øget trivsel.

Få hjælp, rådgivning eller behandling inden for følgende områder:

Angst hos børn og unge

Angst er en naturlig reaktion, der involverer både vores følelser, kropslige reaktioner og vores tænkning. Men hvis angsten begynder at forstyrrer barnets dagligdag og fx forhindrer barnet i at deltage i, eller gøre ting, eller hvis angsten begynder at styre familielivet er det en god ide at søge hjælp.

Læs mere

OCD og tvangstanker

Nogle børn og unge kæmper med tvangstanker og tvangshandlinger. OCD er karakteriseret ved at tvangstanker der skaber så stort et ubehag hos barnet/den unge så de må udføre tvangshandlinger for at mindske angsten/ubehaget igen. Behandlingen af OCD vil ofte være med baggrund i Kognitiv Adfærds Terapi. Nyere forskning viser også gode resultater med behandling ved metakognitiv terapi.

Læs mere

Bekymringstendens eller overtænkning

Nogle børn og unge kæmper med negative tanker og bekymringer, uden at opfylde kriterierne for en angst- eller anden diagnose. Metakognitiv terapi vil være en effektiv behandlingsform til de fleste børn og unge med bekymringstendens.

Læs mere

Depression eller tristhed

Nogen børn og unge kan i perioder opleve en øget tristhed eller nedtrykthed. Det kan være at barnet/den unge er præget af følelser af håbløshed og manglende energi og motivation. Man bør som forældre søge hjælp, hvis tristheden varer ved over tid, og begynder at hæmme barnet eller den unge i deres skolegang, familie- eller sociale liv.

Læs mere

Lavt selvværd eller lav selvtillid

Når børn og unge har lavt selvværd eller selvtillid, vil de ofte have et negativt selvbillede, og negative tankemønstre omkring ikke at være god nok som de er. Hos mig vil vi arbejde med den måde som barnet/ den unge tænker om sig selv, samt give tilpas udfordringer der kan øge følelsen af mestring.

Læs mere

ADHD/ADD

ADHD/ADD er en opmærksomhedsforstyrrelse, der kan medføre udfordringer i dagligdagen i varierende grader, både hos barnet eller den unge selv og hos deres forældre. Udfordringer hos børn og unge med ADHD/ADD kan komme til udtryk i dagligdagen ved tankemylder, indre eller ydre uro, udtrætning og ift. at håndtere egne følelser.

Læs mere

Autisme

Autismespektrumforstyrrelse, er en udviklingsforstyrrelse der påvirker socialt samspil, kommunikation og særlige ritualer, interesser eller sanseforstyrrelser. Autismespektrumforstyrrelse kan give udfordringer i et barns eller families liv.

Læs mere

Forældresamtaler

Forældre er en stor del af børn og unges hverdag og kan have en stor indflydelse på behandlingens udvikling og forløb. Hos mig vil forældrene derfor ofte inddrages i behandlingen, ift. at kunne støtte op om de strategier og tiltag der læres i terapien. I nogle forløb giver det mening at have 1-2 forældresamtaler sideløbende.

Læs mere

Test

WISC-V er en intelligens test for børn og unge i alderen 6-16 år. WISC-V er baseret på solid forskning og klinisk erfaring, og anses for at være den bedste test til at vurdere kognitive evner hos børn og unge. Kognitiv test eller intelligens test af børn og unge kan I nogle tilfælde være relevant.

Læs mere

Udtalelser

Det siger nogle af dem jeg har hjulpet

“Inden jeg startede hos Cecilie havde jeg rigtig mange tvangstanker og tvangshandlinger, og havde haft det siden 2-3. klasse. Jeg følte, at det aldrig ville gå væk. Nu ved jeg, at jeg bare skulle til den rigtige psykolog for at få hjælp. Jeg forstår nu hvorfor tvangstankerne kommer og hvordan jeg skal håndtere dem. I dag kommer tvangstankerne nærmest aldrig længere.”

“Da vores dreng startede hos Cecilie var han rigtig trist og havde svært ved at se positivt på livet. Cecilie har hjulpet vores dreng med værktøjer til at kunne få de dårlige tanker væk når de kom, og det har betydet at han er meget mere glad og ubekymret. Cecilie har givet både vores dreng og os forældre nogle gode værktøjer til at komme godt videre.”

“Cecilie har hjulpet mig rigtig meget. Hun er mega sød og god at snakke med.”