Mit navn er Cecilie Moselund Wiede. Jeg er autoriseret psykolog med speciale i børn og unge.

Jeg er uddannet psykolog ved Aarhus Universitet i 2014 og autoriseret ved Dansk Psykolognævn i 2018.

Min helt store interesse har altid været børn og unge og deres familier. Siden jeg blev færdiguddannet, har jeg arbejdet inden for netop dette felt.

Jeg har erfaring fra både børne- og ungdomspsykiatrien, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og som privat praktiserende. Her har jeg varetaget både udredning og behandling og terapi af børn og unge, med angst, depression, bekymringstendens, OCD, Skolevægring mm. Samt udredning og behandling af børn og unge med fx ADHD, ADD og Autisme. Jeg har også varetaget rådgivnings- og vejledningsforløb til forældre, lærere og pædagogisk personale.

Jeg har derfor indgående viden om børn og unges udvikling og de typiske problemstillinger og udfordringer man kan møde i et børne- og ungdoms liv. Samtidig kan jeg, med baggrund i min viden og erfaring være opmærksom på, hvornår udfordringer, kan udspringe af en underliggende problematik såsom en diagnose, der kan kræve et andet fokus i behandlingen.

I min praksis, vil jeg derfor altid møde det enkelte barn og familie der hvor de er, og tilrettelægge og tilpasse et forløb specielt hertil. Jeg vil altid have øje for de systemer der omgiver barnet, såsom skole, børnehave eller andet som kan have en betydning for barnets trivsel.

Jeg arbejder ud fra veldokumenterede metoder såsom Metakognitiv terapi (MCT) og Kognitiv Adfærdsterapi (KAT).

Jeg er optaget af altid at dygtiggøre mig, og jeg følger med i den nyeste viden på området. Jeg deltager derfor løbende i supervision og kurser. Jeg har bl.a. efteruddannelser i legeterapi og indenfor forældretræningsprogrammerne MST (Multisystemisk terapi) og PMTO (Parent manegement training).

Jeg er Certificeret Metakognitiv Terapeut ved MCT instituttet. Det er den 2 årige metakognitive efteruddannelse ved Manchester University, ved Adrian Wells, der er ophavsmanden til den Metakognitive Metode.

Cecilie Moselund Wiede

Erfaring fra

 • Privat psykiatrisk klinik
 • Børne- og Ungdomspsykiatri - Aarhus Universitetshospital
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Udvalgte efteruddannelser

 • Certificeret Metakognitiv Kognitiv Terapeut fra MCT instituttet.
 • Certificeret I Autism Diagnostic Observation Schedule - ADOS
 • Autoriseret Psykolog ved Dansk Psykolognævn
 • Legeterapi
 • Multisystemisk terapi - MST
 • Parent Management Training Oregon- PMTO

Anvendte metoder

 • Metakognitiv terapi
 • Kognitiv adfærdsterapi