Metakognitiv Terapi og Kognitiv adfærdsterapi

Jeg arbejder ud fra kognitiv adfærds terapi og metakognitiv terapi, afhængig af hvad jeg tænker der bedst matcher barnet/den unges problematik, alder og udgangspunkt. Begge metoder er evidensbaserede, og betyder at begge metoder har vist gode resultater med børn og unge.

I min behandling gør jeg meget ud af at gøre det så visuelt som muligt, og vil derfor i høj grad tegne og bruge tavle undervejs, gerne sammen med barnet. Derudover vil barnet/den unge vil få konkrete øvelser, som barnet skal øve mellem sessionerne.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en nyere, men veldokumenteret behandlingsform. Metoden har vist sig særligt effektiv i behandlingen af angst eller bekymringstendens, samt depression og stress.

I metakognitiv terapi er fokus ikke på hvad vi tænker, men hvordan vi tænker.

Fokus vil derfor ikke være på selve indholdet af tanker, men på, hvorfor vi tænker som vi gør, og hvordan vi kan reducere tiden vi bruger på negative tanker, grublerier og bekymring. Barnet/den unge vil lære hvordan man kan styre sin opmærksomhed, på en måde så man kan lade tanker være.

Derudover har metakognitiv terapi fokus på, at ændre uhensigtsmæssige strategier og coping adfærd, der vedligeholder overtænkning.

Læs mere om metakognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærds terapi er en veldokumenteret behandlingsform til bl.a. angst, ocd og depression. Kognition betyder tænkning, og metoden arbejder med sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd. Ved kognitiv adfærds terapi vil man arbejde med at tænke mere nuanceret, og undgå, at tolke situationer og tanker på uhensigtsmæssige måder.

I kognitiv adfærds terapi vil man derfor primært arbejde med indholdet af tanker og omstrukturering af tanker, samt hvilke grundlæggende antagelser vi har om os selv og vores omverden. I angst og OCD behandling vil man også arbejde med eksponering. Eksponering indebærer, at barnet/den unge gradvis udfordres i situationer der vækker angst. Ved at udholde situationen, vil angstniveauet falde og barnet/den unge vil opleve følelse af mestring.