Priser hos Din Børnepsykolog

Et forløb hos mig vil typisk starte med en afklarende samtale med både forældre og barnet eller den unge.

Individuel behandling - 50-60 min.

Et forløb med børn og unge vil typisk vare mellem 8-12 gange, afhængig af problematik og omfanget heraf. Ved børnene vil forældrene inddrages løbende i behandlingen, og være med inde til start og slut i samtalerne. Med de unge aftaler jeg sammen med dem, hvordan inddragelsen af forældre skal foregå.

1.250 kr.

Afklarende samtale - 75 min.

Ved den afklarende samtale vil jeg i samarbejde med jer finde frem til en fælles forståelse for baggrunden for de udfordringer, som jeres barn og familie oplever.

Jeg vil derfor ofte både tale med forældre og barnet/den unge hver for sig og sammen. Afhængig af problematikken, vil jeg inddrage forskellige spørgeskemaer samt klinisk interview. På baggrund af dette kan jeg vurdere hvilken behandling og metode der vil være mest effektiv.

I forlængelse af den afklarende samtale vil vi sammen lave en opsamling og en plan for et videre forløb.

1.700 kr.

Undersøgende samtale - 120 min.

En undersøgende samtale vil jeg anbefale til jer, hvis barn har forskellige udfordringer, hvor I kan være i tvivl om præcis hvad der er på spil. Har vil jeg spørge ind til barnets udvikling, evt. inddrage forskellige spørgeskemaer til både forældre og barn. Derudover vil jeg evt. supplere med aktiviteter og klinisk interview.

I direkte forlængelse af samtalen vil I få en tilbagemelding og anbefaling til videre forløb.

2.600 kr.

Forældresamtale - 50-60 min.

I behandlingen af børn og unge, giver det ofte mening at have 1-2 forældresamtaler undervejs. Disse samtaler bruges til at vejlede forældre ift. hvordan I bedst støtter op omkring barnets behandling.

1.200 kr.

Udtalelse

Efter en undersøgende/afklarende samtale eller efter endt forløb kan det være relevant med en skriftlig udtalelse. En udtalelse kan beskrive barnets udfordringer, ressourcer og behov. Udtalelse kan bruges til videre forløb ved Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) eller til videre henvisning til psykiatri via egen læge eller PPR.

2.250 kr.

Tilskud:

Hvis I er medlem af Sygeforsikringen "danmark" kan der være mulighed for tilskud. Tilskuddet ligger på 300 kroner per session for børn og unge under 16 år, og 450 kr. for unge mellem 18 og 25 år.

Hvis I har en privat sundhedsforsikring der dækker forløbet eller dele af det, betaler I selv sessionerne løbende hos mig og afregner derefter selv med jeres forsikringsselskab.

Din Børnepsykolog er en privat psykolog praksis, og jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Jeg tager derfor desværre ikke imod henvisninger fra egen læge.

Betaling og afbudsregler:

Jeg modtager betaling via bankoverførsel og MobilePay.

Afbud skal meldes pr. telefon eller mail senest 24 timer før den aftalte konsultation, ellers afregnes fuld takst.